Over vanRijsingenfreshservice

Waar we voor staan

Op maat gesneden groente

vanRijsingenfreshservice schilt, snijdt en verpakt verse groente voor de voedingsindustrie. We leveren ze op maat gemaakt om verder te verwerken in salades, groentemixen, maaltijden, sauzen en soepen. Maatwerk is ons grootste goed. vanRijsingenfreshservice gaat waar mogelijk voor zero waste, optimale waarde uit de keten van grond tot mond. 
vanRijsingenfreshservice levert sinds 1992 bewerkte groenteproducten aan bedrijven in de voedselindustrie in met name Nederland, België en Duitsland. Wij leveren onze klanten de gewenste verpakkingseenheden in de aangegeven leverfrequentie.  

 

Voedselveiligheid

vanRijsingenfreshservice is een voedselverwerkend bedrijf. Daarom staan voedselveiligheid en hygiëne centraal in onze productieruimte van 2.800 m2. Ons bedrijf is BRC Food gecertificeerd, we nemen deel aan Food Compass en onze toeleveranciers zijn globalGAP gecertificeerd.

Leverbetrouwbaarheid

vanRijsingenfreshservice zet sinds jaren in op loyale relaties met onze klanten en leveranciers. Daardoor is onze leverbetrouwbaarheid hoog en kunnen wij voedingsproducenten maximaal ontzorgen.

 

Wij werken samen met de natuur aan gezonde groenteproducten

vanRijsingengreen

vanRijsingenfreshservice is onderdeel van vanRijsingengreen. vanRijsingengreen is als familiebedrijf al ruim 50 jaar een bekende speler in de markt van gezonde en verse voedingsmiddelen, met name vollegrondsgroente. vanRijsingengreen werkt samen met de natuur aan gezonde groenteproducten. Onze bedrijven zaaien, oogsten, verwerken en verkopen op duurzame manier een grote variëteit aan groenteproducten. We versterken onze natuurlijke bronnen door intensieve teeltbegeleiding. We accepteren geen verspilling en gebruiken alle delen van onze groenten. Zero waste.

Gezonde groenteproducten

vanRijsingengreen omvat vier elkaar aanvullende bedrijven die samen het hogere doel hebben gezonde groenteproducten aan te bieden. Elk bedrijf afzonderlijk draagt bij aan de missie van de groep om circulair te ondernemen en alle grondstoffen te verwaarden en geen, of zeer gering, afval te produceren. Samen hebben deze vier bedrijven de gehele keten in eigen beheer van teelt tot verwerking.

In nauwe samenwerking met telers

Teelt

Telersvereniging De Schakel

Onze vollegrondgroente kopen we zoveel mogelijk in bij de Coöperatieve Telersvereniging De Schakel UA. In deze onafhankelijke telersvereniging hebben zich ruim 500 professionele groentetelers in Nederland, België en Duitsland verenigd. Onze nauwe samenwerking met De Schakel bestaat al jarenlang en biedt groenteverwerkers leveringszekerheid. Bovendien werken we samen met de telers van De Schakel aan onderzoek, het vergroten van kennis en expertise, optimaal rendement en optimale opbrengsten.

Kort op het teelproces

vanRijsingenfreshservice zit zo kort als het kan op het proces van zaad tot eindproduct. Vollegrondsgroenten die niet binnen vanRijsingengreen worden geteeld, proberen wij direct bij de bron in te kopen of bij gerenommeerde groothandelaren in AGF. We minimaliseren zoveel mogelijk handmatige behandeling van volumeproducten. Dit verlengt de houdbaarheid aanzienlijk en elimineert bovendien de risico’s van microbiologische problemen. Glasgroenten als paprika, tomaat of komkommer koopt vanRijsingenfreshservice in bij de bron of via de groothandel.

Kennisontwikkeling

Om vakkennis over de teelt van groenten permanent te ontwikkelen, onderhoudt De Schakel intensief contact met zowel toeleveranciers, adviesorganisaties en onderzoeksinstanties in Nederland, België en Duitsland. Dat zijn onder andere WUR-PPO, Flanders-Food, Landwirtschaftskammer en de belangenorganisatie TOG (Teelt Ondersteuning Groenten).

Sinds 1992 groot in gesneden groente

Historie

Sinds 1992 levert het Deurnese bedrijf Van Gog geschilde en gesneden uien en groenteproducten aan de Europese voedselindustrie. In 2015 verwerft het familiebedrijf Van Rijsingen geleidelijk aan aandelen in het bedrijf tot in oktober 2017 Van Rijsingen de enige aandeelhouder is. Vanaf 1 januari 2018 gaat Van Gog verder onder de naam vanRijsingenfreshservice en als onderdeel van vanRijsingengreen.

Onze kwaliteiten:
leverbetrouwbaarheid en ontzorging

Kernwaarden & -kwaliteiten

vanRijsingenfreshservice staat voor de kernwaarden die we met de hele groep vanRijsingengreen uitdragen:

  • Langdurige loyale relaties met alle belanghebbenden
  • Deskundig en ultranieuwsgierig naar groente
  • Transparant
  • No waste

Daarnaast heeft vanRijsingenfreshservice een aantal kernkwaliteiten die specifiek zijn voor de klanten die we bedienen. Klanten willen maatwerk en er zeker van kunnen zijn dat we leveren wat zij van ons vragen. Daarnaast willen voedingsproducenten ontzorgd worden.

De kernkwaliteiten van vanRijsingenfreshservice:

  • Circulariteit
  • No waste
  • Kennis van groente
menu
sluiten